Vår idé

Arbetsmarknaden i IT- och kommunikationsbranschen kännetecknas av en eskalerande personalomsättning. Specialister med unika kompetenser söker större utmaningar och är ständigt på jakt efter stimulerande uppgifter som kan förverkliga deras kunskapstörst. I dag är är det inte ovanligt att ett företag kan ha bytt ut merparten av sin spetskompetens inom loppet av något år.  


Istället för att bygga en stor och kostsam organisation bestående av unika spetskompetenser som omöjligt kan nyttjas fullt ut, bygger vår strategi på att etablera och förvalta ett nätverk som inrymmer all den kompetens som efterfrågas. I motsats till en stor och otymplig organisation ser vi oss som ett lätt och anpassningsbart moln vars kärna består av de mest efterfrågade kompetenserna inom systemutveckling, affärsutveckling, varumärkeskunskap, reklam och kommunikation. Med ett väletablerat nätverk av närstående underleverantörer kompletteras vårt moln med alla de enskilda spetskompetenser våra uppdrag för tillfället kräver.Genom denna strategi säkerställer vi kostnadseffektivitet och att våra uppdragsgivare alltid har tillgång till den bästa kompetensen i projektets samtliga faser. Samtidigt garanterar vi att all projektkunskap – såväl teknisk som varumärkesrelaterad – alltid finns kvar i företagets kärna. På så sätt behöver våra uppdragsgivare aldrig oroa sig över kostnader för kunskapsöverföring eller rent av att kunskap går förlorad i händelse av att medarbetare byter position eller arbetsplats. 


I vår ständiga strävan att kostnadseffektivisera våra kunders IT-, reklam- och kommunikationsinvesteringar ser vi dels till att arbeta med de mest gynnsamma och flexibla  projektmetodikerna och dels att optimera kompetensnivåerna i varje arbetsmoment. Genom att klassificera projektets olika komponenter i kompetensnivåer, fördelas enklare uppgifter till medarbetare med begränsad erfarenhet medan våra experter kan ägna fullt fokus åt att sina nischade spetsområden. Sammantaget når vi bäst resultat på kortast tid till den mest gynnsamma investeringskostnaden.  


En annan tendens inom IT- och kommunikationsbranschen är att webbplatser och appar till smartphones och tablets blir allt mer likriktade – såväl utseendemässigt som funktionellt. Vi ser detta som ett allvarligt hot som på sikt riskerar utarma uppdragsgivarnas varumärken. En av de vanligaste anledningarna till denna homogenisering är att såväl webbsidor som appar i allt större utsträckning baseras på mallar som återanvänds av väldigt många aktörer. För att säkerställa våra uppdragsgivares framgångsfaktorer arbetar vi alltid med unika gränssnitt och individuell design. Trots det har vi hittat verktyg som gör att vi kan utveckla högst kostnadseffektiva lösningar både i liten och stor skala.


Idag består Cloud Creations av cirka 15 personer där kärnan utgörs av fyra personer med varierade ansvar för strategiska kompetensområden. Inom Cloud Creations återfinns systemutvecklare, systemarkitekter, varumärkesstrateger, kommunikatörer, filmproducenter, art-directors, grafiker, gränssnittsdesigners och inte minst affärsutvecklare.  

En digital kreationsbyrå som förstår din affär

och sätter dina kommunikationsbehov i främsta rummet